Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Bá


Khóa luận tốt nghiệp đại học

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất xenlulô sunphít  62.000 tấn/năm dùng cho xenlulô viscô và phân xưởng tẩy trắng

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Hóa học

Người hướng dẫn: GS Đôngốp

Năm bảo vệ: 1962

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa Kiép, Liên Xô.

 

 

 

 

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo