Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Huy Bằng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1961

Sinh tại Hà Nội. 

 1983

Tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

 1989

Bảo vệ luận án tiến sĩ, chuyên ngành Vật lý tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

 1990 - 2011

Cán bộ giảng dạy, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Trưởng phòng thí nghiệm Khoa Vật lý trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).