Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Xô


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1952

Sinh tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

 Trước 1977

- Học sinh phổ thông.

- Sinh viên Đại học. Tốt nghiệp Đại học Baku, Adécbaidan, Liên Xô, chuyên ngành Sinh hóa.

 1977- 2006

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;

- Nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Nancy, Cộng hoà Pháp (1986-1991);

- Trưởng Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1992-1996).

 2007 đến 10-2010 Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
 Từ 10-2010 Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.