Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tài


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1957

Sinh tại Hà Tĩnh.

Trước 1974 Học phổ thông.

1974-1979

Sinh viên Khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Khoa học Quản lí.

 Từ 1980

- Giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ nhiệm Bộ môn Quản lí kinh tế và Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1993-1999);

- Bảo vệ Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế Chính trị, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1996);

- Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (1999-2007);

- Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 2007).

close

Thông báo