Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1953

Sinh tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

1972 – 1975 

Sinh viên Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội I (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

 1989 – 1993

Nghiên cứu sinh tại Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.

1975 - 2002

Giảng viên Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

2002 – 2007

- Phó trưởng Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2002 - 2004);

- Trưởng Bộ môn Địa lý - Du lịch, Khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2005 - 2007);

- Thực tập sinh sau tiến sĩ tại Hoa Kỳ (2003).

 Từ 2007 

- Chủ nhiệm Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội, Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Phó Chủ tịch BCH Hội Địa lý Việt Nam;

- Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.