Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đào Khắc An


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1945

Sinh tại Đan Phượng, Hà Tây, nay lHNội.

 Trước 1971

Học sinh phổ thông.

Sinh viên trường đại học Kỹ thuật Budapest, Hungary.

1971

Tốt nghiệp trường đại học Kỹ thuật Budapest, Hungary.

 1984 Baor vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 1990-2000

- Hoàn thành luận án Tiến sĩ khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Hungary;

- Được phong học hàm Phó Giáo sư tại Việt Nam(1996);

- Được phong học hàm Giáo sư tại Việt Nam (2000).


cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
close

Thông báo