Các tư liệu về  Giáo sư Lê Xuân Cận


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1939

Sinh tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

 Trước 1961

- Học sinh phổ thông;

- Sinh viên.

 1961-1972

- Giảng viên Khoa Toán, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ (1972).

1973-1981 

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Cơ, Khoa Toán, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ 1982

- Chủ nhiệm Bộ môn Cơ Đại cương, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Được phong hàm Phó Giáo sư (1984);

- Phong hàm Giáo sư Cơ học (1992).


so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back