Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1938

Sinh tại thành phố Vinh, Nghệ An.

 9-1956 đến 1959

Sinh viên khóa I Đại học Bách khoa Hà Nội.

10-1969 đến 1966

- Giảng viên Đại học Thủy lợi;

- Tổ phó, Tổ trưởng Bộ môn Sức Bền-Kết cấu.

9-1966 đến 1970 Nghiên cứu sinh tại Bucarest, Rumani.
9-1971 đến 1976

- Giảng viên trường Đại học Thủy lợi;

- Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình.

7-1976 đến 7-1978 Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Đại học Thủy lợi.
7-1978 đến 6-1981 Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi.

7-1981 đến 2000

- Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi;

- Ủy viên Hội đồng Học hàm nhà nước (1990-1995);

- Chủ tịch Hội đồng Học hàm liên ngành trung ương(Xây dựng-Kiến trúc-Giao thông -Thủy lợi)(1990-1995);

- Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani (Từ 1995)

- Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Thủy lợi (1996 -2000 và 2001-2007);

- Nghỉ hưu (6-2000).

Từ 2001 Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước (2001-2007).

 

close

Thông báo