Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Đình Cầu


Niên biểu cuộc đời
Thời gian Hoạt động

 1917

Sinh tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

 

 1937-1945

 

- Học trường Đại học Y-Dược khoa Đông Dương;

- Trợ lý tại trường Đại học Y-Dược khoa Đông Dương (Từ 1942);

- Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện Phủ Doãn, Hà Nội (1945).

1945-1946

Bác sĩ, phụ trách Công tác y tế trong Đoàn quân Nam tiến (Mặt trận Tuy Hòa-Huế).

1947-1949

Trưởng đoàn Giải phẫu A, Liên khu III.

1949-1953

Hiệu trưởng trường Y sĩ Liên khu III và IV.

1953-1954

Giám đốc Sở Y tế, Liên khu III.

1954-1955

Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn, Hà Nội.

1955-1958

Thực tập sinh bổ túc nghiệp vụ ở Liên Xô về Phẫu thuật lồng ngực.

 

 1958- 2004

 

- Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ (1958);

- Vụ trưởng Vụ Huấn luyện, Bộ Y tế (1960-1970);

- Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật thực hành, trường Đại học Y Hà Nội (1960-1986);

- Thứ trưởng Bộ Y tế (1971-1989);

- Phong hàm Giáo sư Y học (1980);

- Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia điều tra hậu quả các chất độc hoá học sử dụng trong chiến tranh (UB 10-80) (1982-2000);

- Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội (1985-1989);

- Chủ tịch Tổng Hội Y Dược học Việt Nam (1985-2000);

- Đại biểu Quốc hội khoá IX (1992-1997);

- Chuyên gia cao cấp Bộ Y tế (1994-2004);

- Chuyên viên Tổ chức Y tế thế giới về chuyên ngành Quản lý;

- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Đức.

2005

Mất tại Hà Nội.


dating for married go married men who cheat
close

Thông báo