Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại


Luận văn thạc sĩ
LUẬN VĂN THẠC SỸ

Đề tài: Hoàn cảnh của người bảo lãnh trong trường hợp phá sản của người mắc nợ

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chuyên ngành khoa học: Luật

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2000

Đơn vị bảo vệ: Trường Aix-en-Provence, CH Pháp

clinic of abortion go scraping of the uterus
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend