Các tư liệu về   Đỗ Hữu Dư


Các đề tài nghiên cứu

Tham gia thiết kế các công trình (Thông tin chưa đầy đủ):

1. Khu Văn công Quân đội ở Mai Dịch (Hà Nội), 1959.

2. Nhà Bác Hồ làm việc ở K9, Đá Chông, Ba Vì ( nay thuộc Hà Nội).

3. Khu nhà ở 4 tầng Nam Đồng (Hà Nội).

4. Trường Sĩ quan Quân Y, Bệnh viện 103 (Hà Đông).

6. Trụ sở Bộ Tư lệnh thông tin (Hà Nội).

7. Nhà nghỉ Quân đội ở Sầm Sơn (Thanh Hóa).

close

Thông báo