Các tư liệu về  Giáo sư Đặng Văn Chung


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1913

Sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa.

1933

- Đỗ tú tài.

- Học Đại học Y khoa Hà Nội.

8/1945-8/1948 Giảng viên trường Đại học Y khoa Hà Nội, sau ở  Chiêm Hóa, Tuyên Quang (trường sơ tán).
6/1948-10/1954 Bác sỹ thường trú tại Khoa Nội Bệnh viện Bạch Mai Hà  Nội.
1954-1986

- Chủ nhiệm Bộ môn Nội trường Đại học Y khoa Hà Nội;

- Chủ nhiệm Khoa Nội  Bệnh viện  Bạch Mai Hà Nội;

- Chủ tịch Hội Nội khoa Việt  Nam.

1979 Công tác tại Ban bảo vệ sức khỏe thành phố Hồ Chí Minh: Cố vấn chuyên môn tại Bệnh viện  Nguyễn Trãi.
1999 Qua đời  tại Hà Nội.

 

dating for married go married men who cheat