Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Tôn Tích Ái


Các đề tài nghiên cứu

1. Một số phương pháp tu chỉnh lưu trữ phân tích các số liệu trọng lực và địa chấn. Đề tài đặc biệt cấp trường Đại học quốc gia, mã số: QG.95.04, 1996. Tôn Tích Ái (Chủ nhiệm).

2. Ứng dụng tin học trong việc xử lý và phân tích tổ hợp các số liệu trọng lực và từ. Đề tài cấp trường Đại học Quốc gia, mã số: QT 96-06, 1998. Tôn Tích Ái (Chủ nhiệm).

3. Phương pháp phổ trong tính toán các số liệu trọng lực và từ. Đề tài Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1998.

4. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Phương pháp số. Đề tài cấp trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2000-2001.

close

Thông báo