Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Tôn Tích Ái


Các bài báo nghiên cứu

1. Về việc áp dụng các phương pháp địa vật lý để tìm kiếm và thăm dò quặng sắt ở Việt Nam (Tiếng Nga). Tôn Tích Ái. Vectnhik Moskovskovo unhiverxiteta, Geolôgia, No 6, 1972.

2. Về việc tiếp tục giải tích gradient toàn phần đã được chuẩn hoá của trường trọng lực khi phân tích các tài liệu địa vật lý. Tôn Tích Ái. Thăm dò địa vật lý, số  2, 1975.

3. Sử dụng máy tính điện tử để tính hiệu chỉnh địa hình phục vụ cho công tác trọng lực ở vùng than Quảng Ninh. Tôn Tích Ái, Vũ Đức Minh. Tạp chí Địa chất, số  167, 1984.

4. Phân tích và xử lý các số liệu trọng lực và từ ở Việt Nam. Tôn Tích Ái, Đõ Đức Thanh. Tạp chí khoa học Toán - Lý, số 2,  ĐHTH Hà Nội, 1985.

5. Tổ hợp phương pháp gradient chuẩn hoá toàn phần với chuyển trường về cực để xác định các điểm đặc biệt của trường từ. Tôn Tích Ái, Đõ Đức Thanh. Tạp chí Vật lý, tập X, 1985.

6. Xác định độ sâu mặt móng kết tinh trước Kainôzôi tại đồng bằng sông Cửu long bằng phương pháp trọng lực. Tôn Tích Ái, Đỗ Đức Thanh. Vật lý địa chất, 1985.

7. Phân tích tổ hợp các số liệu từ và trọng lực ở vùng vĩ độ thấp. Tôn Tích Ái. Tạp chí Các khoa học về trái đất, số 3, 1985.

8. Xác định hướng và góc cắm của các đứt gẫy bằng phương pháp biến đổi trường trọng lực. Tôn Tích Ái. Tạp chí Các khoa học về trái đất, T1, 1986.

9. Phương pháp tính các đạo hàm của trường giả trọng lực khi phân tích các dị thường từ (Phần 1). Tôn Tích Ái, Nguyễn Quang Quý. Thông tin Khoa học kỹ thuật địa chất, số 3, 1984.

10. Phương pháp tính các đạo hàm của trường giả trọng lực khi phân tích các dị thường từ (Phần 2). Tôn Tích Ái, Nguyễn Quang Quý. Thông tin Khoa học kỹ thuật địa chất, số 6, 1985.

11. Trường trọng lực và mô hình mật độ của quyển rắn và quyển dẻo tại các vùng chuyển tiếp từ Đông Nam châu Á đến Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương (Tiếng Nga). Tôn Tích Ái và cộng sự. Prôblemư geôphiziki ôkeannôvô dna, T.2, 1987.

12. Các dị thường trọng lực và từ và cấu tạo quyển rắn của Ấn Độ Dương (Tiếng Nga). Tôn Tích Ái và cộng sự. Bulêchen Moscốpcôvô opsestva itpưtachelêi prirôtđư. Ôtđêlênhiê gêôlôgii, T.64, 1989.

13. Sự liên hệ giữa dị thường trọng lực Glênnhi với tuổi của quyển rắn trong n Độ Dương (Tiếng Nga). Tôn Tích Ái và cộng sự. Vestnhic MGU Seria gêôlôgisêckaia, No1, 1989.

14. Biến đổi các trường thế trong miền tần số. Tôn Tích Ái. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp, số 3, 1990.

15. Ổn định nghiệm trong bài toán biến đổi trường trọng lực xuống nửa không gian dưới. Tôn Tích Ái, Nguyễn đức Vinh. Tạp chí khoa học và công nghệ, 1998.

16. Some obtained results by using Sacxov- Nigard method in frequency domain (Một số kết quả của phương pháp Sac xôp Nigat trong miền tần số). Tôn Tích Ái, Nguyễn Đức Vinh. Tạp chí Khoa học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia, 1998.

17. New algorithm of solving of direct problem in the layered medium (Thuật toán mới trong bài toán thuận đối với môi trường phân lớp). Tôn Tích Ái. Tạp chí khoa học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia, 1998.

18. Combination of traditional method and multimedia in teaching physics simulation and processing data. Tôn Tích Ái. Proceeding of Unesco-Aspen. Seminar-Workshop: Multimedia Physics Education. Chonbuk Natioanal University, Chon Ju, Korea, 9-15 July, 2000.

19. Development of teaching general physics system by using "Mathematica". Tôn Tích Ái. Unesco-Aspen Active Learning Trainer's Workshop. Ateneo de Manila University University 26 February -02 March, 2001.

20. Phương pháp mô phỏng trong cân bằng mạng lưới tựa trọng lực. (Simulation Method in Equalazing Basic Gravity Network). Tôn Tích Ái. Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị khoa học lần thứ II ngành Vật lý, 2000.


my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married link married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo