Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Triệu An


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Một vài kinh nghiệm về phương pháp điều trị bệnh cốt tuỷ viêm mãn sau chiến thương

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Y học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1955

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội

 

 

close

Thông báo