Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Triệu An


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn cao học: 1 luận văn Thạc sỹ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Hồ Quang Huy.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 4 luận án Tiến sỹ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Văn Đinh Hoa.

2. Phan Thị Kim Minh

3. Nguyễn Văn Tập.

4. Phạm Đăng Khoa

 

 

close

Thông báo