Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Triệu An


Các bài báo nghiên cứu

1. Một vài kinh nghiệm về phương pháp điều trị bệnh cốt tuỷ viêm não sau chiến thương. Vũ Triệu An. 1955

2. Thông báo về một trường hợp ngộ độc tập thể tetra-ethylen chì. Vũ Triệu An. 1955.

3. Thông báo về một trường hợp liposarcome tại dạ dày. Vũ Triệu An. 1956. 

4. Góp phần nghiên cứu yếu tố Rh ở người Việt Nam.Vũ Triệu An. 1958

5. Phương pháp ruộm reticulocyt bằng xanh methylen. Vũ Triệu An. Tạp chí Y học Việt Nam, số 9, 1958.

6. Một phương pháp làm tăng đậm độ kết tụ tố của huyết thanh bằng  lạnh. Vũ Triệu An. Tạp chí Y học Việt Nam, số 13, 1959.

7. Góp phần nghiên cứu những con số trung bình về huyết học ở người Việt Nam miền Bắc. Vũ Triệu An. 1960.

8. Tác dụng trường diễn của cao ba gạc (Rauvolfia versilata) trên huyết áp bình thường của chó. Vũ Triệu An. (Kết quả đã được trích báo cáo tại Symposium de Pekin sur l’hypertension artérielle 1961). 1960.  

  9. Góp phần nghiên cứu về nuôi rong chloralla. Vũ Triệu An, P.T.K.Hoà. 1961.

  10. Góp phần nghiên cứu về choáng chấn thương. Sơ kết một số trường hợp gây choáng chấn thương  trên chó. Vũ Triệu An. 1962.

  11. The caudate spindle in rats during sleep and arousal under the effect of atropin and physostigmine. Vũ Triệu An. Physiologie bohemoslovenica. 1964.

 12. Action d’un cytostatique (methyl-bis (b-chloroethyl) amino-N-oxyd-hydrochlorid) sur la leucopoiese provoquée. Vũ Triệu An. Cekoslovenkai fisiologie, số 13, 1964.

13. Một vài kết quả về miễn dịch điện di huyết thanh bệnh nhân sơ gan. Vũ Triệu An,  M.T. Dung. Hội nghị khoa học Bệnh viện Bạch Mai, 1964.

14. Nguyên cứu so sánh thành phần protein huyết thanh mẹ và con bằng phương pháp miễn dịch điện di. Vũ Triệu An, P.T. Anh, Đ.X. Lai. 1966.

15. Đo thể tích máu bằng xanh Evans trên người Việt Nam bình thường. Vũ Triệu An, Phan Thu Anh, Phạm Hoàng Phiệt, Lê Thị Hảo, Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Quang Lựu. Tạp chí Y học Việt Nam, 1967.

16. Hằng số huyết học. Vũ Triệu An. Tạp chí Y học thực hành, số 11, 1967.

17. Tổng kết các chỉ tiêu huyết học ở người Việt Nam bình thường. Vũ Triệu An. Báo cáo tại Hội nghị chuyên đề hằng số sinh học người Việt Nam lần 1, 1967;  In trong: Một số chuyên đề, H- Khoa học và Kỹ thuật, 1971.

18. Hoàn chỉnh kỹ thuật điện di trên gel bột khoai và kết quả nhóm haptoglobin ở 406 người Việt Nam. Vũ Triệu An, Nguyễn Thị Đa. Tạp chí Y sinh hoá, 1967.

19. Định lượng men phosphatasa kiềm trong bạch cầu đa nhân. Vũ Triệu An, T.N.Khiêm, Đ.T. Ngòi. 1968.

20. bộ nhận định về cung lượng và lưu lượng tim của người Việt Nam bình thường. Vũ Triệu An, Văn Học Tấn, Phan Thu Anh, Phạm Hoàng Phiệt, Nguyễn Văn Lực. 1968.

 

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo