Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiệp


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1953

Sinh tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trước 1970

Học sinh phổ thông.

1970-1974

 Sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1975-1982

Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Vinh.

Từ 1982

- Giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Từ 1982);

- Nghiên cứu sinh tại Khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô (1982 - 1986);

- Phó phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế,  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (1988 - 2001);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2003);

- Trưởng khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Từ 2007).