Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiệp


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 13 luận văn Thạc sĩ.

1. Vũ Thị Thu Hằng, "Diện mạo văn hóa của cộng đồng cư dân Trung Quốc trong quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa ở Australia", trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

2. Trần Cao Bội Ngọc, "Văn hóa thổ dân Úc" trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

3. Nguyễn Phước Hiền, "Lễ hội bà Chúa Xứ núi Sam trong hoạt động du lịch văn hóa" trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

4. Đỗ Trung Thành, "Vai trò của Công giáo trong quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa Việt - Pháp tại Sài Gòn - Gia Định",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

5. Phạm Quang Thiều, "Văn hóa chính trị đội ngũ cán bộ cơ sở thành phố Hồ Chí Minh" trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

6. Nguyễn Văn Vưỡng, "Hiện tượng ly hôn ở Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

7. Văn Thành Thân, "Phật giáo Thiền tông trong đời sống tinh thần Nhật Bản" trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

8. Nguyễn Thị Thanh Vân, "Thực trạng kinh tế - xã hội và thực trạng nghèo đói của các dân tọc bản địa tỉnh Đắk Lắk",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

9. Phạm Thanh Thôi, "Biến đổi hôn nhân của người Chil tỉnh Lâm Đồng" trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

10. Lâm Ngọc Uyển Trân, "Hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Campuchia: Thực trạng và giải pháp",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

11. Lê Thị Kim Oanh, "Lễ hội truyền thống và hiện đại Nhật Bản",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

12. Lý Hoàng Nam, "Một số vấn đề thực hiện chính sách dân tộc đối với người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh (từ 1986 đến nay)",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

13. Hạ Thị Thùy Trang, "Tác động của di dân nông thôn - thành thị đối với sức khỏe của người nhập cư (nghiên cứu trường hợp của người di dân từ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đến phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)" trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 4 luận án Tiến sĩ.

1. Huỳnh Ngọc Đáng, "Chính sách của vương triều Việt Nam đối với người Hoa",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

2. Kim Hyun Jae, "Gia đình và hôn nhân của người Hàn (so sánh với hôn nhân và gia đình của người Việt)",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

3. Nguyễn Công Hoan, "Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Triều Châu ở Nam Bộ", trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

4. Trần Cao Bội Ngọc, "Văn hóa thổ dân Úc từ truyền thống đến hiện đại",  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
close

Thông báo