Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Thái Văn Trừng


Giáo sư -Tiến sĩ Thái Văn Trừng: Cả cuộc đời gắn bó với rừng   
Giáo sư - Tiến sĩ (GS-TS) Thái Văn Trừng là cựu học sinh Quốc học Huế từ năm 1931-1939. Sau 2 năm học Đại học Y khoa và 3 năm Đại học Nông Lâm Brévié, năm 1943 ông tốt nghiệp Kỹ sư Lâm nghiệp và được bổ nhiệm làm Trưởng hạt quản lý rừng ở Đầm Dơi, Gành Hào (Cà Mau).

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông tham gia kháng chiến ở Nam bộ sau chuyển về Trung bộ phụ trách quận Lâm Chính, Thanh Nghệ Tĩnh, Phó Giám đốc Khu Lâm chính Khu IV, Hiệu trưởng trường Kỹ thuật Lâm nghiệp. Từ năm 1953, ông làm công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tại Viện Khảo cứu nông lâm. Từ 1961, làm Trưởng phòng Thực vật thổ nhưỡng tại Viện Khoa học Lâm nghiệp. Năm 1962, ông được sang Liên Xô làm luận án tiến sĩ khoa học ngành sinh học. Ông được đặt cách viết và bảo vệ luận án bằng tiến Pháp tại Viện Thực vật Komarov ở Lêningrát thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Ông là người Việt Nam đầu tiên được cấp học vị tiến sĩ khoa học Liên Xô.

Năm 1963, ông được đề bạt làm Phó Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp và năm 1982 chuyển sang Viện Khoa học Việt Nam làm Giám đốc Bảo tàng thực vật. Năm 1979, ông được phong làm Giáo sư nghiên cứu về sinh thái rừng và được mời dạy ở các trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, TP.HCM. Ông được mời dự nhiều cuộc hội thảo và hội nghị quốc tế ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Pháp...và 3 hội nghị thế giới của ngành thực vật ở Lêningrát - Liên Xô (1975) của Viện Lâm nghiệp ở Tôkyô - Nhật Bản (1981) và của ngành lâm nghiệp lần thứ 10 ở Paris - Pháp (1991)...

GS-TS Thái Văn Trừng là một trong các nhà khoa học lâm nghiệp đầu đàn của nước ta trong lĩnh vực sinh thái rừng, địa thực vật, lâm sinh học với hơn 60 năm làm việc không mệt mỏi kể cả khi còn làm việc ở cơ quan và thời gian đã nghỉ hưu, ông đã để lại các công trình nghiên cứu lớn như "Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam" ,"Phát sinh quần thể và phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới Việt Nam", "Phục hồi các hệ sinh thái rừng bị chiến tranh hóa học hủy diệt". Các công trình nghiên cứu của ông đã giúp cho ngành lâm nghiệp nước ta phát triển, giúp cho các thế hệ học trò - những nhà khoa học trẻ tuổi có cơ sở để nghiên cứu phát triển rừng để bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta ngày càng tốt hơn.

Cả đời gắn bó với màu xanh của Tổ quốc, gắn bó với việc bảo vệ và phát triển rừng, GS-TS Thái Văn Trừng đã được Chính phủ Pháp tặng thưởng Huân chương Cành cọ hàn lâm vì đã có công đóng góp để phát triển khoa học văn hóa Pháp và cộng tác với chương trình môi trường của Pháp. Ở Trong nước, GS-TS Thái Văn Trừng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Được tuyên dương Anh hùng lao động. Công trình khoa học "Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam" được trao giải thưởng Hồ Chí Minh vào mùa thu năm 2000. Đó là những phần thưởng quý giá giành cho những công lao đóng góp của ông, người suốt đời theo đuổi khát vọng mang lại màu xanh cho đất nước.
Sự lao động cần cù với tinh thần trách nhiệm cao để đóng góp cho đất nước hôm nay và mai sau của GS-TS Thái Văn Trừng quả là một tấm gương sáng đối với những người làm khoa học và thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cũng như mai sau.

http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=4678

Thái Gia Thư

Nguồn: baobinhdương