Địa chỉ liên hệ với điều phối tình nguyện viên

Hãy liên hệ với điều phối tình nguyện viên để được giúp đỡ tốt nhất.

Trụ sợ chính:

Trung tâm Di sản  các Nhà Khoa học Việt Nam.
Vietnam Centre for Heritage of Scientists and Scholars - CHSS
Địa chỉ:  66 - Nghĩa Dũng  - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37185650
Email: cpd.vietnam@yahoo.com
Quay lại
close

Thông báo