Các tư liệu về  Phó Giáo sư Lê Văn Chiểu


Người Việt đầu tiên sang Liên Xô học về vũ khí    edit
Là người Việt Nam đầu tiên được Liên Xô giúp đỡ đào tạo chính quy về chế tạo vũ khí, ông đã tham gia sản xuất nhiều loại vũ khí nổi tiếng của Quân đội ta trong Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ như: SKZ 60, A12, mìn định hướng…

Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    

close

Thông báo