Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng


Con đường nghiên cứu của tôi    edit
Một ngày cuối năm 2013, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng đã chia sẻ với chúng tôi về hành trình để ông trở thành một chuyên gia về Môi trường không khí.

Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối