Các tư liệu về  Giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết


Giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết - Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho khoa học    edit
QĐND - GS Lê Thị Nhâm Tuyết là người sáng lập và giữ chức giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED). Bà cũng là nhà nhân học xã hội tiên phong trong nghiên cứu về giới và phụ nữ ở Việt Nam, nhà khoa học xuất sắc với nhiều công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng về quyền con người của phụ nữ. Không những thế bà còn là người thầy đặc biệt của nhiều thế hệ nghiên cứu khoa học xã hội về phụ nữ Việt Nam; tác giả cuốn sách nổi tiếng Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại, nhà khoa học nữ có hơn nửa thế kỷ cống hiến cho khoa học.

Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối