Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Dương Nghiệp Chí


GS Dương Nghiệp Chí - cả cuộc đời gắn bó với Thể thao    edit
Trong giới chức ngành TDTT, đặc biệt là đối với những người từng làm nghiên cứu sinh về lĩnh vực TDTT, ít ai lại không biết đến ông - một trong những Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành đóng góp nhiều cho sự nghiệp Khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực TDTT nước nhà. Cả cuộc đời, ông luôn tận tâm với nghề nghiệp, chịu học, chịu đọc và chịu viết, nhiều Đề án nghiên cứu của ông đã đi vào hiện thực và mang lại kết quả to lớn cho sự phát triển của ngành TDTT. Ông chính là Giáo sư, Tiến sỹ Dương Nghiệp Chí.

Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    

close

Thông báo