Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cao Đàm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Cao Đàm
Ngày, tháng, năm sinh : 20/12/1938
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kỹ thuật mỏ
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: Khoa Xã hội học - 20 năm xây dựng và phát triển. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
close

Thông báo