Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Thành Bắc
Ngày, tháng, năm sinh : 03/02/1963
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kĩ thuật điện
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau Đại học, Đại học Đà Nẵng