Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Quân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Trung Quân
Ngày, tháng, năm sinh : 29/08/1960
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm.