Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sỹ Đinh Khắc Thuân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đinh Khắc Thuân
Ngày, tháng, năm sinh : 02/10/1952
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sỹ
Chuyên ngành : Văn học,Văn hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo