Các tư liệu về  Giáo sư Ngô Huy Quỳnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Ngô Huy Quỳnh
Bí danh : Anh Quang
Ngày, tháng, năm sinh : 15/05/1920
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Xây dựng và kiến trúc
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Ngọc Lập, huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Kháng chiến Chống Mĩ hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Isala (Lào); Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nhà nước; Bằng khen về tham gia thiết kế lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
close

Thông báo