Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Ngọc Đăng
Ngày, tháng, năm sinh : 10/10/1937
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Môi trường và bảo vệ môi trường
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Giải thưởng Môi trường Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
close

Thông báo