Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Thủy Yên

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Thị Thủy Yên
Ngày, tháng, năm sinh : 25/12/1963
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.