Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Châu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Minh Châu
Ngày, tháng, năm sinh : 28/10/1941
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dược học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.