Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần An
Ngày, tháng, năm sinh : 05/05/1955
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo