Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bùi Văn Ga
Ngày, tháng, năm sinh : 18/11/1957
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Động cơ nhiệt
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Hàn lâm hạng Nhì, Ba của Chính phủ nước Cộng hòa Pháp.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau Đại học, Đại học Đà Nẵng
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo