Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sỹ Phạm Lê Tuấn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Lê Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh : 31/10/1958
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sỹ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD