Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Vĩnh Diệu
Ngày, tháng, năm sinh : 1938
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Khoa học vật liệu
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Anh hùng Lao động; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo