Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Văn An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lưu Văn An
Ngày, tháng, năm sinh : 13/10/1962
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dân tộc học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do các nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo