Các tư liệu về  Giáo sư Hà Văn Tấn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hà Văn Tấn
Ngày, tháng, năm sinh : 16/08/1937
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Khảo cổ học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

<p>&#160;</p>

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; website ĐHQG; Danh mục Thư viện Quốc gia.
close

Thông báo