Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Phách

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Xuân Phách
Ngày, tháng, năm sinh : 25/05/1932
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sức khỏe nhân dân.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do các nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married link married men who cheat
close

Thông báo