Các tư liệu về  Giáo sư Trần Quốc Vượng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Quốc Vượng
Ngày, tháng, năm sinh : 12/12/1934
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Khảo cổ học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Lê Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hoá - Nghệ thuật; huy chương Vì sự nghiệp Văn hoá Dân gian; Huy chương Chiến sĩ giải phóng; Huy chương Chiến sĩ Biên phòng; Giáo sư Đại trưởng lão(Tokyo, Nhật Bản).
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; Lý lịch khoa học lưu trữ tại CPD.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus