Các tư liệu về  Giáo sư Đào Duy Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đào Duy Anh
Bí danh : Vệ Thạch
Ngày, tháng, năm sinh : 25/04/1904
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Lịch sử
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Xã hội (2000).
Những nét tiêu biểu :

 Đào Duy Anh (1904-1988) là nhà sử học, địa lý, nhà từ điển học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nổi tiếng của Việt Nam.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: http://khoalichsu.edu.vn; Lý lịch khoa học do gia đình cung cấp lưu trữ tại CPD.
close

Thông báo