Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Năng An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Năng An
Bí danh : Nguyễn Năng An
Ngày, tháng, năm sinh : 03/05/1931
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ Khoa học
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt; Giáo sư Việt Nam. H - Khoa học Xã hội, 2004, tr98.
close

Thông báo