Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Đình Chú

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Đình Chú
Ngày, tháng, năm sinh : 20/09/1932
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H - Khoa học xã hội, 2004.
close

Thông báo