Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Ngọc Toàn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bùi Ngọc Toàn
Ngày, tháng, năm sinh : 04/09/1968
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giao thông vận tải,Quản lý đầu tư
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học cung cấp, lưu trữ tạo MEDDOM