Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Lê Ninh
Ngày, tháng, năm sinh : 10/08/1937
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Cơ khí,Cơ khí động lực
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Hồ sơ cá nhân nhà khoa học lưu trữ tại MEDDOM.