Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bế Trung Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bế Trung Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 25/10/1966
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : Tỉnh Cao Bằng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học nhà khoa học lưu trữ tại MEDDOM.