Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Nhự

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Công Nhự
Ngày, tháng, năm sinh : 04/05/1951
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Thống kê
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: https://khoathongke.neu.edu.vn/vi/bo-mon-thong-ke-kinh-doanh/pgs-ts-nguyen-cong-nhu
close

Thông báo