Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Khánh Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trương Thị Khánh Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 08/09/1967
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tâm lý học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/vi-VN/llkh/PGSTS-Truong-Thi-Khanh-Ha-6-684