Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Tư An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Tư An
Ngày, tháng, năm sinh : 02/07/1940
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thủy lợi
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huy chương chống Mỹ hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Thủy lợi.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học của nhà khoa học lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo